สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญลำปาง จำกัด สหกรณ์เพื่อการมีรายได้ ให้สมาชิกมีการเป็นอยู่ที่ดี สามัคคี ยุติธรรม

++เชิญร่วมประชุมใหญสามัญของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (สส.อส.)
ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ 2558 เวลา 13.30 น. ณ.ห้องประชุมสมรรถเกียรติ โรงเรียบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง +++                   

นายณัฎฐพล แสงศรีจันทร์
ผู้จัดการ


วัน: Sun 05-07-2015 .

สถิติผู้เข้าชม useful counter