สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญลำปาง จำกัด สหกรณ์เพื่อการมีรายได้ ให้สมาชิกมีการเป็นอยู่ที่ดี สามัคคี ยุติธรรม            

++เชิญร่วมประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (สส.อส.)
ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสมรรถเกียรติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง +++                 

 

 

ปฏิทินการดำเนินงาน

ประมวลกิจกรรมประชุมสหกรณ์

 

 

   

นายณัฎฐพล แสงศรีจันทร์
ผู้จัดการ


วัน: Sat 30-07-2016 .

สถิติผู้เข้าชม useful counter