สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญลำปาง จำกัด สหกรณ์เพื่อการมีรายได้ ให้สมาชิกมีการเป็นอยู่ที่ดี สามัคคี ยุติธรรม            

บริหารจัดการโปร่งใส บริการมวลสมาชิกประทับใจ ก้าวไกลไปด้วยความมั่นคง ดำรงหลักธรรมาภิบาล                

 

 

ปฏิทินการดำเนินงาน

ประมวลกิจกรรมประชุมสหกรณ์

 

 

   
วัน: Tue 27-09-2016 .

สถิติผู้เข้าชม useful counter


นายณัฎฐพล แสงศรีจันทร์
ผู้จัดการ