สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญลำปาง จำกัด สหกรณ์เพื่อการมีรายได้ ให้สมาชิกมีการเป็นอยู่ที่ดี สามัคคี ยุติธรรม            

++เชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมพัฒนวิท โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร อำเภอเมืองลาปาง จังหวัดลำปาง +++                 

 

 

ปฏิทินการดำเนินงาน

ประมวลกิจกรรมประชุมสหกรณ์

 

 

   

นายณัฎฐพล แสงศรีจันทร์
ผู้จัดการ


วัน: Wed 10-02-2016 .

สถิติผู้เข้าชม useful counter