สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญลำปาง จำกัด สหกรณ์เพื่อการมีรายได้ ให้สมาชิกมีการเป็นอยู่ที่ดี สามัคคี ยุติธรรม            

++เชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมืองลาปาง จังหวัดลำปาง +++   

 

 

ปฏิทินการดำเนินงาน

ประมวลกิจกรรมประชุมสหกรณ์

 

 

   
วัน: Fri 21-10-2016 .

สถิติผู้เข้าชม useful counter


นายณัฎฐพล แสงศรีจันทร์
ผู้จัดการ