สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญลำปาง จำกัด สหกรณ์เพื่อการมีรายได้ ให้สมาชิกมีการเป็นอยู่ที่ดี สามัคคี ยุติธรรม

++แจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปางทุกท่าน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 สหกรณ์ หยุดทำการ 1 วันเนื่องจากเป็นวันสหกรณ์   +++                   

นายณัฎฐพล แสงศรีจันทร์
ผู้จัดการ


วัน: Thu 05-03-2015 .

สถิติผู้เข้าชม useful counter